Contact

Bij vragen kunt  u contact opnemen met:
Franciscus Hospice
Doolhofstraat 14
6001 XZ Weert
tel.nr: (0495) - 49 89 77

Wilt u meer weten over de Stichting Eerbied voor het Leven neem dan gerust contact op met één van onze bestuursleden of met de coördinator van het Franciscus Hospice:
Doolhofstraat 14, 6001 XZ Weert
Telefoon: (0495) - 49 89 77
E-mail:
Stichting.evhl@ziggo.nl of info@franciscushospice.nl

Financiële ondersteuning
De financiering van het Franciscus Hospice vindt voor een belangrijk deel plaats uit overheidsgelden (AWBZ). Op rekening van de stichting komen die kosten die samenhangen met de huisvesting, het vrijwilligerswerk en met het betrekken van de samenleving bij het hospice. Indien u de stichting financieel wilt ondersteunen dan kan dat via rekeningnummer : NL 20 RABO 0135711231 t.g.v. Stichting Eerbied voor het Leven.

Donaties aan de stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onze gegevens staan gepubliceerd op de site www.anbi.nl