Informatie over het Hospice

Opname

Gasten die in het hospice worden opgenomen zijn mensen voor wie medisch gezien geen genezing meer mogelijk is en bij wie op grond van medische indicatie de levensverwachting minder dan 3 maanden is. De indicatie voor opname in het hospice moet gesteld worden door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg ).    
Opname in het hospice kan door de gast zelf aangevraagd worden, maar ook door familie, wijkverpleegkundige, huisarts, specialist of Transferverpleegkundige van het ziekenhuis.

Gasten worden opgenomen ongeacht zijn/haar geloofsachtergrond of financiële situatie. Indien mogelijk en wenselijk wordt familie bij de zorgverlening betrokken en zal de zorg zich ook tot hun uitstrekken.
 
Als er een aanvraag ingediend wordt, zal de coördinator van het Franciscus hospice een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Hierbij wordt de procedure rond het verblijf in het hospice besproken.
 
Met de Zorggroep is een samenwerking aangegaan voor het leveren van professionele wijkverpleegkundige zorg. Medewerkers van de Zorggroep zijn continue aanwezig. De eigen huisarts blijft de behandelende medicus. Op de achtergrond is medisch specialistische hulp van het St. Jansgasthuis en het IKL Palliatieteam aanwezig. De vrijwilligers vormen samen met de wijkverpleegkundigen, huisartsen en familie een team dat de gasten hulp en zorg biedt. Indien de bewoner geestelijke ondersteuning wenst dan is een geestelijk adviseur beschikbaar.

Meer informatie over Palliatieve terminale zorg vindt u in het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC) op de website www.zorgverzekering.org