15 Jaar Hospice

15 Jaar Franciscus Hospice Weert
‘Samen de schouders eronder’

Op 18 september 2003 werd het Franciscus Hospice geopend. Heel veel mensen hebben destijds hun steentje bijgedragen aan de totstandkoming van het hospice. Nog steeds kan het hospice rekenen op de hulp en ondersteuning van velen. Het Franciscus Hospice in Weert is een vertrouwd begrip geworden. Een plek waar bewoners in de laatste fase van het leven op een liefdevolle en deskundige wijze zorg ontvangen terwijl hun naasten daarbij aanwezig kunnen zijn.
Met grote inzet en toewijding bieden professionals en een grote groep vrijwilligers hulp en zorg. De inzet, betrokkenheid en samenwerking van al die mensen in en buiten het hospice stemmen tot dankbaarheid en geven opnieuw vertrouwen naar de toekomst.

Ine Verhaeg,
voorzitter Stichting Eerbied voor het leven,
tel.nr.: (0475) - 50 23 14, (06) - 27 154 092
e-mail: stichting.evhl@ziggo.nl