Donatie

Donatie aan het Franciscus hospice

De kosten voor de zorg in het hospice worden betaald uit de zorgverzekeringswet en door de zorgverzekeraars. Voor de kosten voor huisvesting, onderhoud, inrichting, voeding, schoonmaak en energie is de stichting afhankelijk van giften en fondsenwerving.

U kunt ons ondersteunen door het doneren  van een eenmalige gift of door Vriend van het Franciscus hospice te worden. Dit kunt u doen door jaarlijks een vrijwillige bijdrage over te maken en uw gegevens: naam , adres en woonplaats te vermelden via email: stichting.evhl@ziggo.nl. Ook kunt u een schrijven richten aan het secretariaat van de Stichting Eerbied voor het Leven, Burgemeester van Houtstraat 86 6021 AW Budel.

Rekeningnummer Stichting Eerbied voor het Leven: NL 20 RABO 0135711231

Donaties aan de stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onze gegevens staan gepubliceerd op www.anbi.nl  

Hebt u vragen over de stichting, dan kunt u contact opnemen per e-mail: stichting.evhl@ziggo.nl of telefonisch (06) - 52 09 75 66