Donatie

Donatie aan het hospice

Wilt u een bijdrage doen aan het hospice, dan kan dit door uw gift over te maken op bankrekeningnummer
NL20 RABO 0135711231  t.g.v. Stichting Eerbied voor het Leven.

Donaties aan de stichting zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onze gegevens staan gepubliceerd op www.anbi.nl  

Ook kunt u ons steunen door Vriend van het hospice te worden. Dit kunt u doen door jaarlijks een vrijwillige bijdrage over te maken en uw gegevens (naam adres en woonplaats) te vermelden via e-mail stichting.evhl@ziggo.nl of schriftelijk t.a.v.:

Stichting Eerbied voor het Leven
Winkelmolenstraat 3
6021 XP Budel.

Hebt u vragen over de stichting, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het bestuur. Dit kan per e-mail: stichting.evhl@ziggo.nl of telefonisch (06) - 52 09 75 66