Aanmelden bij het Franciscus Hospice

Liefdevolle zorg, aandacht, warmte en nabijheid

Kom in contact met ons

Misschien bent u momenteel vooral aan het oriënteren en lijkt het idee van aanmelding voorlopig nog een stap te ver. Wij begrijpen de gevoelens en onzekerheden die hier bij komen kijken. Indien u behoefte heeft aan informatie, advies of een rondleiding, staan onze coördinatoren altijd voor u klaar. U kunt contact opnemen met ons:

Medische indicatie en aanmelding

Bewoners die worden opgenomen in het Franciscus Hospice bevinden zich in een medische situatie waarbij genezen niet meer mogelijk is en de terminale fase is aangebroken. De prognose is dat de levensverwachting minder is dan drie maanden, zoals bevestigd door de huisarts of specialist.

De persoon zelf, de naaste (vertegenwoordiger), wijkverpleegkundige, huisarts, transferverpleegkundige van het ziekenhuis of de specialist kunnen contact met ons opnemen om de interesse in verblijf in het Franciscus Hospice kenbaar te maken. 

Er is altijd een mogelijkheid om eerst ons Hospice te bezoeken voor een rondleiding. We begrijpen dat het belangrijk is om de omgeving en sfeer te ervaren alvorens een definitieve beslissing kan worden genomen.

Bij het eerste telefonische contact zal onze coördinator een gesprek voeren met de persoon zelf, of diens vertegenwoordiger. We streven ernaar de situatie te begrijpen en de behoeften en verwachtingen te bespreken om te kunnen beoordelen of een verblijf in het Franciscus Hospice passend en wenselijk is. 

Indien er gelijktijdig meerdere aanmeldingen zijn, kan dit leiden tot een wachtlijst. Als dit van toepassing is, zullen we dit ook tijdens het gesprek bespreken.

Voorbereiding op Opname

Indien u besluit tot opname over te gaan, zal er vooraf een persoonlijk gesprek plaatsvinden met een verpleegkundige van het Franciscus Hospice. In dit gesprek worden de zorgvraag, wensen en behoeften besproken, evenals alle praktische aspecten die relevant zijn voor de opname.

Op de dag van opname zal de bewoner en naasten worden ontvangen door een verpleegkundige en vrijwilliger, die hen wegwijs zal maken in het Hospice.

Heeft u vragen over de aanmeldingsprocedure, het verblijf of andere zaken, dan staan onze coördinatoren klaar om u te helpen.

Huisartsen en aanmelding

Voor huisartsen is er een specifiek aanmeldformulier beschikbaar. Dit formulier kan worden ingevuld om de aanmelding te formaliseren. Dit formulier is te downloaden via onderstaande link.