Donatie aan het Franciscus Hospice

Uw betrokkenheid maakt écht het verschil.

Donatie

Hoewel een deel van onze financiering afkomstig is van de zorgverzekeringswet en zorgverzekeraars, zijn we voor andere essentiële aspecten volledig afhankelijk van de gulle giften en fondsenwerving. Elke gift, ongeacht de omvang, draagt direct bij aan het welzijn en de levenskwaliteit van onze bewoners. Dankzij uw steun kunnen we niet alleen de dagelijkse kosten dekken, maar ook een warme en huiselijke omgeving bieden waarin bewoners zich comfortabel en thuis voelen.

Bovendien stellen uw bijdragen onze toegewijde vrijwilligers in staat om de beste zorg te blijven bieden door voortdurende training en scholing.

Of u nu één keer doneert, vriend van onze stichting wordt, schenkingen opneemt in uw testament of als bedrijf meehelpt, uw betrokkenheid maakt écht het verschil.

Eenmalige donatie

U kunt een eenmalige gift overmaken naar ons rekeningnummer: NL20 RABO 0135711231 ten name van Stichting Eerbied voor het Leven.

Als u uw postcode en huisnummer doorgeeft, kunnen wij u persoonlijk bedanken. Mocht u de voorkeur geven aan anomiteit, willen we u via deze weg van harte bedanken, uw gift wordt evenzeer gewaardeerd.

Word Vriend

Indien u ons op regelmatige basis wilt ondersteunen, nodigen we u uit om Vriend van het Franciscus Hospice te worden door bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks een vrijwillige bijdrage te doneren. Stuur een e-mail naar: stichting.evhl@ziggo.nl of schrijf naar het secretariaat van de Stichting Eerbied voor het Leven op het volgende adres: Burgemeester van Houtstraat 86, 6021 AW Budel. Wij nemen dan graag contact met u op om uw betrokkenheid te bespreken.

Schenkingen

Overweeg het opnemen van een legaat in uw testament, waarbij de nalatenschap volledig ten goede komt aan het Hospice.

ANBI

Wij zijn geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Onze gegevens, en meer informatie is te vinden op www.anbi.nl 

Heeft u vragen over onze stichting of doneren? Neem gerust contact met ons op via: stichting.evhl@ziggo.nl .