Praktische informatie

Voor een aangenaam verblijf of bezoek aan het Franciscus Hospice

Verblijf in ons hospice

De verblijfsbijdrage bedraagt € 10,- per dag, deze kosten worden maandelijks gefactureerd aan de financieel contactpersoon. Afhankelijk van de zorgverzekeraar kunnen deze kosten deels of geheel vergoed worden.
De medische kosten vallen onder de zorgverzekering van de bewoner.

Op bezoek

Bezoekers zijn van harte welkom in ons hospice, mits de bewoner dit wenst.
Kleine huisdieren zoals bijvoorbeeld honden en katten mogen op bezoek komen bij de bewoner, maar moeten in openbare ruimten aangelijnd blijven.

Nazorg

Zorg na het overlijden van de bewoner krijgt bijzondere aandacht, een folder met meer informatie hierover is beschikbaar.

Tijdelijk verblijf

Hoewel het Franciscus Hospice een plaats van rust en zorg is, is het een tijdelijk verblijf. Inschrijving op dit adres is niet mogelijk. Gedurende het verblijf van de bewoner blijven we het eigen woon- en inschrijfadres gebruiken.

Uitgebreide informatiebrochure

In de uitgebreide informatiebrochure is gedetailleerde informatie te vinden over verschillende aspecten van het verblijf in het Hospice. Zoals beddengoed en was verzorging, het rookbeleid en maaltijdvoorzieningen. Raadpleeg de brochure voor uitgebreide uitleg over deze onderwerpen.

Zorg in de laatste levensfase

Vijverzicht

Voorzieningen

Het Franciscus Hospice

Het Franciscus Hospice ontvangt bewoners in een warme omgeving, waarbij aandacht, zorg, warmte en nabijheid vanzelfsprekend samenkomen. Binnen de huiselijke sfeer ontvangen bewoners uitstekende zorg gedurende hun laatste levensfase. De zorgverlening is volledig gericht op de wensen en behoeften van de bewoner, waarin de eigen regie uiterst belangrijk is. Dit wordt mogelijk gemaakt door een team van toegewijde vrijwilligers, verpleegkundigen, coördinatoren en de huisarts. Naasten zijn altijd welkom, naar wens van de bewoner.

Meer info over aanmelden?

Indien u behoefte heeft aan informatie, advies of een rondleiding, staan onze coördinatoren altijd voor u klaar.