Zorg in de laatste levensfase

In het Franciscus Hospice staat het bieden van aandacht, zorg, warmte en nabijheid in de laatste levensfase van de bewoner centraal.

Wensen & behoeften

We zetten de wensen en behoeften van onze bewoners op de eerste plaats en er wordt alles aan gedaan om hieraan tegemoet te komen. De bewoner behoudt de regie en het mag de bewoner aan niets ontbreken.

Daarnaast bieden we een gastvrije omgeving waarin naasten altijd welkom zijn om aanwezig te zijn en betrokken te worden, op een manier die de bewoner prettig vindt. De naasten kunnen rekenen op ondersteuning en begripvolle aandacht. Bovendien wordt de privacy van de bewoner en diens naasten volledig gerespecteerd. 

Toegewijd en gespecialiseerd team

In het Franciscus Hospice staat een toegewijd en gespecialiseerd team van vaste vrijwilligers en professionals klaar om op maat gemaakte palliatieve zorg te bieden. Onze zorg is erop gericht om comfort te bieden en de kwaliteit van leven van onze bewoners te optimaliseren. Met aandacht voor zowel medische zorg als emotionele en spirituele ondersteuning creëren we een omgeving waarin bewoners zich op hun gemak voelen en kunnen genieten van betekenisvolle momenten.

 Normaliter blijft de eigen huisarts de verantwoordelijke arts. Soms is dit echter niet haalbaar, bijvoorbeeld vanwege de afstand. In dat geval kan een van de vaste huisartsen van het Hospice de medische zorg overnemen.

Aanvullende disciplines

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de betrokken disciplines om de zorg optimaal op elkaar af te stemmen. Indien gewenst, kunnen aanvullende disciplines zoals bijvoorbeeld een geestelijk verzorger worden ingeschakeld om te ondersteunen. Daarnaast hebben vrijwilligers en professionals kennis van de complementaire zorg, die wordt aangeboden op basis van de wensen van de bewoner.

Vijverzicht

Praktische informatie

Voorzieningen

Het Franciscus Hospice

Het Franciscus Hospice ontvangt bewoners in een warme omgeving, waarbij aandacht, zorg, warmte en nabijheid vanzelfsprekend samenkomen. Binnen de huiselijke sfeer ontvangen bewoners uitstekende zorg gedurende hun laatste levensfase. De zorgverlening is volledig gericht op de wensen en behoeften van de bewoner, waarin de eigen regie uiterst belangrijk is. Dit wordt mogelijk gemaakt door een team van toegewijde vrijwilligers, verpleegkundigen, coördinatoren en de huisarts. Naasten zijn altijd welkom, naar wens van de bewoner.